Blogging

Kā zems iesaistes līmenis mazina produktivitāti

Neiesaistīti darbinieki visbiežāk tiek uzskatīts par organizāciju vadītāju problēmu, kas kavē sasniegt nospraustos mērķus. Taču patiesībā arī darbiniekam ir daudz grūtāk profesionāli attīstīties un efektīvi veikt darba pienākumus, ja viņš nejūtas iesaistīts savā darbā. Viens iesaistīts darbinieks var sniegt daudz lielāku ieguldījumu organizācijas efektivitātē nekā desmit neiesaistīti darbinieki.

Ko nozīmē būt iesaistītam?

Darbinieku iesaistei nav vienotas definīcijas un tā aptver dažādus darba aspektus. Tomēr īsumā to vārētu raksturot šādi: ja darbinieks jūtas iesaistīts darbā, viņš aktīvi meklē labākos risinājumus, kas palīdzētu uzņēmumam tuvoties tā nospraustajiem mērķiem. Tas nozīmē, ka darbinieks cenšas saskatīt katrā no saviem uzdevumiem jēgu, kā viņa darbošanās palīdzēs visai organizācijai, un meklē veidus, kā darbus paveikt efektīvāk (piemēram, uzlabojot savu labsajūtu, apgūstot jaunas prasmes, prasot kolēģiem un vadītājiem atsauksmes, sadarbojoties), citiem vārdiem, iesaistoties.

Ja neesam darbā iesaistīti, neizmantojam visu savu potenciālu un pieejamos resursus. Lūk, daži piemēri, kā zems iesaistes līmenis darbā var negatīvi ietekmēt mūsu produktivitāti:

 1. Vieta, kur darbojies, nav personalizēti iekārtota 

Pētījumi ir pierādījuši, ka personalizēts darba galds un vide palielina darbinieku motivāciju un rada patīkamu darba atmosfēru. Darbinieki izjūt piederību, kad viņi var pielāgot savu darba zonu atbilstoši savai personībai. Pretējā gadījumā darbs var asociēties ar naudas pelnīšanu, nevis pozitīvām emocijām. 

Uzdevums! Padomā par lietām, kas liek tev justies mierīgam un motivētam! Nāc klajā ar radošiem veidiem, kā iekļaut dažādus attēlus, kas tevi iedvesmo un personalizēt savu darba vidi! Rakstāmgalds kļūs par iedvesmas avotu, kad dienas kļūs garas un uzdevumi būs mazāk nekā aizraujoši. Labs veids, kā sevi motivēt ir pierakstīt tuvākos mērķus, kas darbā jāsasniedz, un novietot tos redzamā vietā.

 1. Nav zināmi kolēģu vārdi un personīgi fakti

Viens no galvenajiem ieguvumiem, iepazīstot savus kolēģus, ir draudzība. Komanda, kas labi sadarbojas kopā, darbosies produktīvāk un, savstarpēji viens otru iepazīstot, efektīvāk spēs sadalīt darbu atkarībā no tā, kurš ir vispiemērotākais attiecīgajam uzdevumam. Ja darba vieta ir konkurējoša un tā balstās individuālismā, mūsu acu priekšā būs tikai rezultāts, savukārt empātija, socializēšanās un personiskums tiks zaudēts.

Uzdevums! Dodies ar kolēģiem kopīgās pusdienās! Kopīga ēšanas prakse ir ļoti sens rituāls, kas veido sociālas attiecības, un tas attiecas arī uz darba vietu. Pētījumā, kas 2015. gadā publicēts žurnālā Human Performance, apgalvots, ka pusdienas ar darba kolēģiem uzlabo darbinieku sniegumu. Patiešām, darbinieki, kas pavada laiku, lai kopā papusdienotu, runā spontānāk un ikdienišķākā veidā. Informācijas apmaiņa veicina labāku izpratni par kolēģa personību un reaģēšanas veidiem, tādējādi atvieglojot komunikāciju arī darba vidē. 

 1. Nefokusējies uz savām spēcīgajām prasmēm

Gan pozitīvas, gan negatīvas atsauksmes var palielināt darba produktivitāti. Taču pārlieku liels fokuss uz saviem vājajiem punktiem var kaitēt darba rezultātam un kvalitātei. To būtiski atcerēties ikvienam darbiniekam, arī domājot par paškritiku. Savukārt darba vadītājiem jāņem vērā, ka uzslavu skaitam darbā vajadzētu būt vismaz divtik lielam nekā kritikai. Kritizējot vairāk nekā uzslavējot, notiek fokusēšanās uz negatīvo, un darbs ilgtermiņā var asociēties tikai ar sliktām lietām. 

Uzdevums! Pieņem savas neveiksmes un trūkumus, kādi tie ir šobrīd, vienlaikus apņemoties tos uzlabot! Mūsu prāts var būt mūsu labākais īpašums vai vissliktākais ienaidnieks. Mūsu privātais iekšējais dialogs var būt spēcīgs atspēriena punkts vai būtisks šķērslis mērķu sasniegšanai. Turklāt, ja kaut kas neizdodas, vienmēr var izmēģināt ko citu!

 1. Nav skaidras izpratnes par savu lomu uzņēmumā

Uzņēmuma panākumi lielā mērā ir atkarīgi no tā, kā darbinieki saprot un vienojas par saviem individuālajiem pienākumiem, bet vēl jo vairāk tie ir atkarīgi no darbinieka vēlmes izprast viņu lomu. Kad galvenā uzmanība tiek pievērsta tikai mūsu personīgajam labumam, mēs mēdzam aizmirst, kā izmantot savu lomu, lai gūtu panākumus. Kad uzņēmumā skaidri zinām savu “lomu”, mēs kā darbinieki esam nenovērtējamāki nekā tad, ja vienkārši atnākam, paveicam savu darbu un aizbraucam mājās.

Uzdevums! Skaidri apzinies, kas no tevis tiek sagaidīts. Padomā par to, kas ir nepieciešams (bet nav tavā rīcībā), lai tu būtu efektīvs savos darba pienākumos, un nebaidies to apspriest ar savu darba vadītāju!

 1. Nepiedalaties uzņēmuma mācību programmās

Daudzi darbinieki uzskata, ka ideja pavadīt darba dienu apmācībās ir nevēlama iekavētā darba dēļ, kas viņus gaidīs pēc atgriešanās. Tomēr darbinieki, kuriem tiek dota iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes, galu galā uzrāda labāku sniegumu. Ieguldījums izglītībā ir ieguldījums darbinieku panākumos. Pētnieki atklājuši, ka prognozēt dažādas tendences vislabāk spēj darbinieki, kuriem ir visplašākais izglītības līmenis. Zināšanas ir spēks! 

Uzdevums! Nākamreiz, kad tava organizācija piedāvā piedalīties kādā seminārā, noteikti izmēģini! Turklāt mācību noslēgumā pieraksti, ko jaunu iemācījies un kā šīs zināšanas varētu palīdzēt darba pienākumos.

 1. Nesvini savu progresu un mazos sasniegumus

Viens no vissvarīgākajiem aspektiem, kas ļauj nodēvēt darba dienu par labu/veiksmīgu, ir virzīšanās uz priekšu, tuvošanās mērķim. Gan uzņēmumam kopumā, gan arī tev vienmēr vajag lepoties ar saviem lielākajiem un drosmīgākajiem veikumiem, kā arī svinēt mazās uzvaras ceļā uz lielo mērķi! Šis atgādinājums mums visiem vajadzīgs dažādu iemeslu dēļ: 

 • mēs bieži esam tik ļoti koncentrējušies uz perfekciju, ka nespējam priecāties par paveikto; 
 • uztraucamies par uzmanības novēršanu vai laika tērēšanu; 
 • mēs neuzskatām, ka tas ir svarīgi; 
 • mēs pieļaujam, ka mums jau piemīt pietiekami daudz motivācijas, lai darbotos tālāk; 
 • mēs domājam, ka panākumu svinēšana ir izdomāta vai mākslīgi radīta iedvesma.

Uzdevums! Ar kādiem sasniegumiem jūs darbā lepojaties? Ievies jaunu paradumu – atzīmēt nelielās uzvaras! Bieži mēs baidāmies svinēt pāragri vai zaudēt koncentrēšanās spējas lielajam mērķim, taču paša atzinība un pienācīga sevis novērtēšana ir ļoti svarīga.

Kā redzams, darbinieka iesaistes līmeni nosaka daudzi faktori, tāpēc tai jāpievēršas holistiski – visos tās aspektos. Izmēģiniet savā uzņēmumā darbinieku iesaistes platformu, kas ar virtuālu izaicinājumu un spēļošanas palīdzību, ļauj komandām kļūt iesaistītām savos darba pienākumos. Vairāk info meklē: https://www.efectio.com/lv